Start fra kl. 18:00 t.o.m. 11. september. Start fra kl 17.30 f.o.m. 18. september.  Løyper og informasjon.

Dato Arrangement Sted Løypelegger / arrangør Annen informasjon
ons. 10.4 Avlyst pga snø      
ons. 17.4 Avlyst pga snø      
ons. 24.4 Rekruttløp og
vanlig treningsløp
Bø skule Rekruttløp: Bjørg og Arne Lande
Treningsløp: Jon Kvisli
Rekruttløp starter 18:00
Treningsløp start fra kl. 17:30
ons. 1.5 Ingen aktivitet    
ons. 8.5 Rekruttløp og vanlig treningsløp Breisås, studentheimen Rekruttløp: Inger Lise og Olav Solberg Treningsløp: Bjørn Steen
 
ons. 15.5 Rekruttløp og vanlig treningsløp Breisås, studentheimen Rekruttløp: Bjørg og Arne Lande
Treningsløp: Per Chr. Hagen
 
ons. 22.5 Rekruttløp og vanlig treningsløp Folkestadåsen, barnehagen Nybeg.kurs: Synnøve Dalva og Margit Ryen Steen
Tr.løp: Eivind Frode Rinde og Trude Harstad
 
ons. 29.5 Rekruttløp og vanlig treningsløp Folkestadåsen, barnehagen Rekruttløp: Bjørn Steen
Treningsløp:
Kart med løyper: 5,9 km - 3,7 km - 2,7 km
tors. 30.5 DNB Challenge Bø Camping André Horgen  Skoleorientering for 5. – 7. klasse. (tidligere Gildesprinten)
ons. 5.6 Vanlig treningsløp Forbergåsen Dag Øyvind Olsen og André Horgen  
søn. 9.6 Kretsløp Bø Camping Bø orienteringslag KM mellomdistanse Telemark & Vestfold
ons. 12.6 Vanlig treningsløp Bø Camping Jon Solberg Bruker kretsløpsløypene. Kart med veivalg: 3,5 km
ons. 19.6 Vanlig treningsløp Breisås Synnøve Dalva og Margit Ryen Steen  
Sommerferie
ons.14.8 Vanlig treningsløp Folkestadåsane Inger Lise og Olav Solberg Kart med 4 km A løype og vegvalg
ons.21.8 Vanlig treningsløp Vefall/Brekke Gunn og Jarle Botnen  Kart med 5,1 km løype og GPS spor
ons.28.8 Vanlig treningsløp Myrvoll Gunn og Jarle Botnen  
ons.4.9 Vanlig treningsløp Breisås Steinar Lande  
ons.11.9 Vanlig treningsløp Folkestadåsane Lars Steinar Hefre og Live S. Vestgarden A-lang løype og GPS-spor
ons.18.9 Vanlig treningsløp Myrvoll Tore Håndstad Obs! Start fra kl. 17:30
lør 21.9. Åpent klubbm.skap Nordbøåsane Dag Steinar Ragvin Start kl. 14:00. 5 km-a løype med GPS-spor
ons.25.9 Vanlig treningsløp Forbergåsen Øyvind Støren og Halvor R. Gåra Obs! Start fra kl. 17:30. 3,5 km A med GPS-spor (Steinar Lande)
Sprintløp. Obs! Start fra 17:00
ons.2.10 Sprintløp Folkestad skule Jon Kvisli Kart med sprintløype og GPS-spor (Harald Kvisli)
ons.9.10 Sprintløp Gåraåsen Bjørn Steen Kart med sprintløype
ons.16.10 Sprintløp Bergenåsen Steinar Lande Kart med sprintløype og GPS-spor (Eivind F. Rinde)
ons.23.10 Sprintløp Gullbring Per Chr. Hagen Kart med veivalg: Dag Steinar Ragvin, Jon Solberg
Romjulsløp
         

Løyper:

Lengde Nivå Beskrivelse
4,5 - 5 km A-nivå Krevende orienteringsteknisk og fysisk
2,5 - 3 km A/B-nivå Like vanskelig o-teknisk som den lengste løypa, men bør gå i løpsmessig lettere terreng
2,5 - 3 km C-nivå Enklere orientering. Postane skal ligge nær, men ikke på ledelinjer. En kan følge stiger store deler av løypa, men må kunne ta rett vei i stikryssa.
1,5 - 2 km N-nivå Nybegynnerløype med minst 8 poster  og korte strekk langs sti, veg, bekk eller andre ledelinjer hele veien.

I år vil de som har mindre erfaring i å legge treningsløp, få en mentor til hjelp. Dette er spesielt viktig når det gjelder begynnerløypene – at de er enkle nok, og A-løypene – at de er krevende nok. Rekruttoppleggene på våren har egne arrangører, men samlingsplassen blir den samme som det vanlige treningsløpet.

Tenk over tidlig hvor du vil ha frammøtestedet til løpet ditt, og se fra til Jon Kvisli så snart du har det klart. Han vil legge inn frammøtestedet på websidene, og bestille karttrykk av aktuellt område.  En person i styret skal godkjenne nybegynnerløypene før hvert treningsløp for å sikre at de ikke blir for vanskelige.

Dersom du får problem med å arrangere i din uke, så prøv å bytte først. Hvis dette ikke går, kontakter du Bjørn Steen på telefon 35 95 10 13 eller e-post til bjorn.steen@hit.no. Postene skal tas ned innen helga etter treningsløpet. I oktober vil vi arrangere fire sprintløp på kart der det ikke er elgjakt i området. Informasjon om disse løpa kommer i tabellen over og på e-post og oppslagstavla vår.