Bø OL -treningsløp sesongen 2012

Start fra kl. 18:00 fra 11. april t.o.m. 5. september. Start fra kl 17.30 f.o.m. 19. september. Løypelengder:

4,5 - 5 km A-løype, krevende orientering
2,5 - 3 km A-løype, krevende orientering - lettere fysisk
1,5 - 2 km N-løype, nybegynnerløype langs sti og ledelinjer med minimum 8 poster

På dei tre første løpa i Breisås skal vi også legge ei C-løype med enklere orientering, for å sjå om det er interesse for denne.  De to A løypene skal være omtrent like vanskelige o-teknisk, men den korte A løypa bør gå i løpsmessig lettere terreng enn den lengste. Nybegynnerløypa skal være enkel og følge sti, veg, bekk eller andre ledelinjer.

Orienteringsskole for nybegynnere

Det blir nybegynnaropplegg på løpa frå 18. april til 2. mai. Er interessa god, kan nybegynnaropplegga fortsette. Avslutning  for nybegynnarane med premieutdeling på løpet 13. juni. Alle dei tre nybegynnarløpa går  frå steinfyllinga ovafor Borgja Terrasse i Breisås. Dei som arrangerer treningsløp desse dagane, må ha frammøte på steinfyllinga.

Dato Kart med lenke til resultater Løypelegger / arrangør Orienteringsskole / nybegynneropplegg Sted / annen informasjon
(lenke til oversiktskart)
11. april Folkestadåsane Per Chr. Hagen    
18.april Breisås Synne Kleiven og Ralph Stålberg JA  
25.april Breisås Bjørn Steen JA  
2.mai Breisås André Horgen JA  
9.mai Nordbøåsane Tore Håndstad    
16.mai Folkestadåsane Halvor R. Gåra    
23.mai Vefall / Brekke Gunn og Jarle Botnen    
30.mai Folkestadåsane Synnøve Dalva og Margit Ryen Steen    
6.juni Myrvoll Bjørn og Arne Lande    
13.juni Nordbøåsane Jon Solberg   Løyper fra kretsløpet
Sommerferie  
15.august Breisås Inger Lise og Olav Solberg    
22.august Folkestadåsane Eivind Frode Rinde og Trude Harstad   Langløype m GPS spor
29.august Nordbøåsane Dag Øyvind Olsen    
5.september Breisås Øyvind Støren    
12.september Folkestadåsane Gyrid Kvaale og Live S. Vestgarden   Langløype med GPS spor
19.september Forbergåsen Jon Kvisli   Kart med langløype
26.september Nordbøåsane Johan Søfteland   Innlagt klubbmesterskap
Sprintløp Sammenlagt resultater etter 4 løp
3. oktober Bergenåsen Arne Lande   Kart med løype og GPS spor
10. oktober Forbergåsen Per Chr. Hagen   Kart med løype
17. oktober Gåraåsen Jon Kvisli   Kart med løype
24. oktober Bø skule / Hundremeterskogen Jon Kvisli   Kart med løype del 1
Kart med løype del 2
Del 2 med blindposter og korteste veivalg
Romjulsløp  
         

Dersom du får problem med å arrangere i din uke, så prøv å bytte først. Hvis dette ikke går, kontakter du Bjørn Steen på telefon 35 95 10 13 eller e-post til bjorn.steen@hit.no.

Postene skal tas ned innen helga etter treningsløpet.

I oktober vil vi arrangere fire sprintløp på kart der det ikke er elgjakt i området. Informasjon om disse løpa kommer i tabellen over og på e-post og oppslagstavla vår.