Bø OL - treningsløp sesongen 2011

Start fra kl. 18:00 fra 13.april t.o.m. 7.september. Start fra kl 17.30 f.o.m. 14. september.

På treningsløpa fra 4. mai til 8. juni blir det eget tilbud for nybegynnere. De som arrangerer treningsløpa på disse datoene, legge løpet fra samme samlingsplass som nybegynneropplegget. Se tabellen nedenfor:

Dato Kart
(lenke til resultat)
Løypelegger / arrangør Ansvarlig for nybegynneropplegg Sted / annen informasjon
(lenke til oversiktskart)
13. april Vefall øst Gunn og Jarle Botnen -  
27.april Forbergåsen Bjørg og Arne Lande -  
4.mai Folkestadåsane Såmund Botnen Inger Lise Solberg og Margit Ryen Steen Telemarkshallen
11.mai Myrvoll Inger Lise og Olav Solberg Inger Lise Solberg og Margit Ryen Steen Telemarkshallen
18.mai Folkestadåsane Eivind Frode Rinde og Trude Harstad Bjørg og Arne Lande Telemarkshallen
25.mai Nordbøåsane Per Chr. Hagen Bjørg og Arne Lande Travbanen
1.juni Breisås André Horgen og Bjørn Steen Synnøve Dalva og Andrè Horgen Steinfyllinga i Breisås
8.juni Forbergåsen Alf Odden Synnøve Dalva og Andrè Horgen Ved Åserud i vestenden av åsen. Merket fra Rv. 36
15.juni Myrvoll Synnøve Dalva og Margit Ryen Steen Avslutning for nybegynnarane  
Sommerferie  
17.august Breisås Dag Øyvind Olsen   Steinfyllinga i Breisås
24.august Folkestadåsane Halvor R. Gåra    
31.august Nordbøåsane Jon Solberg    
7.september Reshjem Jon Kvisli   Frammøte: Grønkjær skiarena.
Klubbmesterskap sammen med NOL.
14.september Myrvoll Synne Kleiven og Ralph Stålberg    
21.september Folkestadåsane Gyrid Kvaale    
28.september Breisås Øyvind Støren    
Sprintløp  
5. oktober Forbergåsen Tore Håndstad    
12. oktober Herremo Jon Kvisli   Kart med løype (jpg)
19. oktober Lundås Geir Skoe   Kart med løype (jpg)
26. oktober Bergenåsen Jon Kvisli   Kart med løype (jpg)
Romjulsløp  
         

Dersom du får problem med å arrangere i din uke, så prøv å bytte først. Hvis dette ikke går, kontakter du Bjørn Steen på telefon 35 95 10 13 eller e-post til bjorn.steen@hit.no.

Løypelengder for treningsløpa:

4,5 - 5 km A-løype (etter hvor tungt terrenget er)
2,5 - 3 km A/B-løype (etter hvor tungt terrenget er)
1,5 - 2 km N-løype med minimum 8 poster

De to A løypene skal være omtrent like vanskelige o-teknisk, men A/B løypa bør gå i løpsmessig lettere terreng enn den lengste.

N-løypa skal være enkel og følge sti, veg, bekk eller andre ledelinjer. En person i styret skal godkjenne nybegynnerløypene før hvert treningsløp for å sikre at de ikke blir for vanskelige.

Postene skal tas ned innen helga etter treningsløpet.

I oktober vil vi arrangere fire sprintløp på kart der det ikke er elgjakt i området. Informasjon om disse løpa kommer i tabellen over og på e-post og oppslagstavla vår.