TRENINGSLØP 2006

Dato Sted Ansvarlig
26.april Forbergåsen Såmund Botnen
3.mai Folkestadåsane Bjørn Steen
10.mai Nordbøåsane André Horgen
16.mai (NB!) Myrvoll Inger Lise, Olav og Jon Solberg
24.mai Breisås Per Chr. Hagen
31.mai Folkestadåsane Halvor R. Gåra og Alf Odden
7.juni Nordbøåsane Gunn  og Jarle Botnen
14.juni Breisås Rune Lia
21.juni Myrvoll Bjørg og Arne Lande
23.august Breisås Øyvind Støren og Michael Reinboth
30.august Nordbøåsane Gyrid Kvaale og Bjørn Steen
6.september Myrvoll Tore Håndstad
13.september Folkestadåsane Synnøve Dalva og Margit Ryen Steen
20.september Reshjem NOL Klubbmeisterskap
27.september Forbergåsen Synne Kleiven og Ralph Stålberg