Bø orienteringslag Bø orienteringslag Påmelding Eventor NOF Vår hovudsponsor:
Bø orienteringslag

Orienteringskart i Bø

Du kan fritt laste ned, skrive ut og bruke karta til eige privat bruk, for ikkje-kommersielle føremål.

Kommersielle brukarar, lag, organisasjonar, skular o.l. skal kontakte Bø orienteringslag og inngå avtale om bruk og pris.

Bø orienteringslag har opphavsrett til alle karta. Vidaresal av kart er ikkje tillatt i noken form.

NB! Noken av karta blir oppdatert fleire gonger i året, derfor er ikkje nødvendigvis alle karta på denne sida den nyaste versjonen. Ta kontakt med o-laget(steinar.lande@gmail.com) for nyaste versjon.

Orienteringskart i Bø
Skule-/instruksjonskart - fri bruk Utgjeve Last ned kart her (pdf)
A Bergenåsen 2018 1:5.000 A4
B Folkestad skule 2020
2024
1:7.500 A4
1:1.000 A4 (skulegårdskart)
C Hundremeterskogen 2012 1:2.500 A4
D Bø skule 2024 1:1.500 A4
E Gullbring 2016 1:5.000 A4
1:4.000 A4
F Gåraåsen 2020 1:5.000 A4
Konkurransekart Utgjeve / oppdatert Last ned kartutsnitt her (pdf)
1 Folkestadåsane 2002 /
2020
1:10.000 A3
1:10.000 A4 - nordre del
1:10.000 A4 - søndre del
2 MyrvollBø Camping
2002 /
2020

2002 /
2020
1:10.000 A3
1:7.500 A4

1:10.000 A4
1:7.500 A4
1:7.500 A3
3 Nordbøåsane 2006 /
2020
1:15.000 A3
1:10.000 A3
1:10.000 A4
1:7.500 A4
4 Breisås 2007 /
2021
1:15.000 A4
1:10.000 A4 liggjande
1:7.500 A3 liggjande
1:7.500 A4 ståande
1:7.500 A4 liggjande
5 Breisås sør 2018 1:10.000 A4 liggjande
1:7.500 A4 liggjande
1:7.500 A4 ståande
6 Vatnar 2014 /
2016
1:10.000 A3
1:10.000 A4
1:7.500 A3 nord
1:7.500 A4 nord
1:5.000 A4 nord
1:7.500 A3 sør
1:7.500 A4 sør
7 Herremo


Vefall - Brekke
2007 /
2020
1:10.000 A4
1:7.500 A4

1:10.000 A3
1:7.500 A4
8 Forbergåsen 2003 /
2020
1:7.500 A4
1:5.000 A3
9 Jønnbu 2003 / 2016 1:10.000 A3
10 Hørte 1998 1:10.000 A4
11 Breskelia 2021 1:7.500 A4
11 Breskelia(ikkje synfart)

Breskelia vest(ikkje synfart)
1987 / 2020 1:7:500 A4
1:10:000 A3
1:7:500 A4
1:10:000 A3
12 Tjønnås - Børte 2021 1:7.500 A4