Bø orienteringslag Bø orienteringslag Påmelding Eventor NOF Vår hovedsponsor:
Bø orienteringslag

Bli medlem i Bø orienteringslag sesongen 2023

Viss du likar orientering er det lurt å vere medlem i laget. Som medlem får du desse fordelane:

Alle medlemar over 15 år har stemmerett på årsmøte, viss dei har vore medlem minst 1 månad

Medlemskontingent for 2023 kan du betale til kontonummer: 2630.07.09604 - Bø OL v/ Steinar Lande. Fint om du skriv namn på alle medlemar i husstanden i kommentarfeltet i nettbanken. Då får vi registrert alle som medlemar i medlemsregisteret vårt.

Gjeldande satsar(2023) for medlemskontingent:

Familie (inkludert skuleungdom): 350 kr
Vaksne enkeltmedlemar (18 år og eldre): 200 kr
Barn og ungdom (under 18 år): 100 kr

Viss du vil ha medlemskort kan du laste ned og skrive ut denne giroblanketten.